OPTO-Vision har i en år-rekke utviklet krets-systemer for fjernstyring av ulike funksjoner.

Her kan nevnes fjernstyring via:

  • Koaksial kabel
  • To-tråds kabel
  • Optisk fiberkabel
  • Radio-GHz overføring

<< Tilbake

OPTO-VISION - ST. OLAVS GT. 37 - 2004 LILLESTRØM
TLF: 63 80 34 90 - FAX: 63 80 32 09
POST@OPTO-VISION.NO