Opto-Vision har lang erfaring i skjerming av statiske og lavfrekvente magnetfelt.

Firmaet har inngått avtale med Osprey Enviromental i Irland, og kan nå tilby instrumenter for måling av magnetisk feltstyrke og alarmdetektering ved elektriske felt.

Et av tiltakene for å redusere den magnetiske feltstyrken er skjerming, hvor en anvender en rekke materialer som:

- Al-skjerming
- Mymetall
- Netic/Co-netic
- Trafo-blikk

<< Tilbake

 

OPTO-VISION - ST. OLAVS GT. 37 - 2004 LILLESTRØM
TLF: 63 80 34 90 - FAX: 63 80 32 09
POST@OPTO-VISION.NO